Teymur Otomotiv Endüstri A.Ş. | Opel | Chevrolet | T2 Kullanılmış Araçlar | Teymur Sigorta
Anasayfa     |      Hakkımızda     |      Haberler     |      Bize Ulaşın      |      İnsan Kaynakları


 Diğer Haberler
» Call Center Hizmeti 07.10.2017
» Kan Bağışı
» Teymur'a Türkiye Birinciliği Ödülü
» Ticari Taksilerde Yeni Gözde Cruze
» Chevrolet Teymur Sanko Park

UNDP Danışmanlığında "Kadın Erkek Eşitliğine Duyarlı İşyeri" Olma yolunda İlk Adımı Attık -

Undp TEYMUR OTOMOTİV ENDÜSTRİ ANONİM ŞİRKETİ

KADIN VE ERKEK EŞİTLİĞİNE DUYARLI İŞYERİ DAVRANIŞ KURALLARI

I-Giriş:

Teymur Otomotiv Endüstri A.Ş*, aile şirketi olarak Gaziantep’te kurulmuş, otomotiv, yedek parça, ikinci el araba, endüstriyel temizlik, makine ve ekipmanları, yapı ve sigorta gibi ‘erkek egemen’ olarak adlandırılabilecek alanlarda faaliyet gösteren 29 yıllık bir şirkettir. Bölgedeki ilk Opel marka otomotiv distribütörü olma özelliğine sahip olan Şirketimiz, son yıllarda kurumsal ve ticari bir değişimin içinde olup önümüzdeki dönemde, Teymur Global adı ile 5 farklı endüstriyel temizlik makinaları markasının Türkiye distrübütörü, Chevrolet markasının yetkili servisi ve Bocsh Car’ın bölgedeki yetkili servisi olarak tüm otomotiv markalarına hizmet vererek yoluna devam edecektir.

.

Teymur Otomotiv, kuruluştaki temel değerlerine yani herkese karşı hakkaniyetli olma, ayrım yapmaksızın herkesle empati kurma, kente hizmet etme, müşterisine ve çalışanına saygılı olma, sürdürülebilir hizmet odaklı olma ve sosyal etkiyi öncelemeye sıkı sıkıya bağlıdır ve bundan sonra da bağlı kalmaya devam edecektir.

Şirketimiz, Dünya’daki ve Türkiye’deki iş dünyasının değişen ihtiyaçları ve yükselen değerlerinin de yakından takipçisidir. Bu kapsamda Teymur Otomotiv, işyerlerinin kadın ve erkek eşitliği çerçevesinde yeniden dizayn edilmesi, temel değerlerinin gözden geçirilmesi ve bu konuda sürekliliği sağlamak açısından etkin adımlar atılmasının ne kadar acil olduğunu anlamış bulunmaktadır. Bu anlayışla Teymur Otomotiv, hâlihazırda sürmekte olan değişime Şirketi öngörülen vadelerde ‘uyumlandırma’ çalışmasına başlamıştır. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından Şirketimize verilen danışmanlık ışığında aşağıdaki davranış kurallarını hazırladığımızı ve kabul ettiğimizi siz çalışanlarımızla, paydaşlarımızla ve kamuoyuyla paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.

Teymur Otomotiv, kadın ve erkek eşitliğine duyarlı işyeri davranış kurallarının sadece ekonomik, sosyal ve insani gerekliliklerden kaynaklanmadığını, hukuki dayanaklarının da olduğunun bilincindedir. Bu anlamda, aşağıdaki davranış kurallarının;

 • o Türkiye Cumhuriyeti 1982 Anayasası’nın 10. Maddesi,
 • o Türkiye’nin de imzacısı olduğu 1979 tarihli Kadına Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi’nin (CEDAW) 11. Maddesi ile 2011 tarihli Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye Dair Avrupa Konseyi Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) 4. Maddesi,
 • o 4857 sayılı Iş Kanunun 5. Maddesi,
 • o 6331 sayılı Iş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile bağlı mevzuat,
 • o Türkiye Sanayi Strateji Belgesi’nin (2015-2018) 56. Maddesi,
 • o Uluslararası Iş Örgütü (ILO) Sözleşmeleri,
 • o 2030 Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin 5. Maddesi,
 • o Birleşmiş Milletler Kadının Güçlenmesi Prensipleri (WEPs) ile doğrudan ilgili olduğunu kabul etmektedir.

Teymur Otomotiv, işbu belgeyi, kadın ve erkek eşitliğine yönelik attığı önceki adımların ve iyi uygulama örneklerinin bir devamı olarak da görmektedir. Bu vesileyle, Şirketimizin hiçbir bölümünde kadın çalışanların önünde cinsiyetlerinden kaynaklı herhangi bir yükselme engelinin olmadığını, kadın ve erkek tüm çalışanlarımızı cinsiyetlerine bakmaksızın tüm departmanlarda ve işlerde görev vermeye teşvik ettiğimizi, iş yerimizde kadın çalışanlarımıza ve müşterilimize özgülenmiş ibadet yeri bulunduğunu, satış sonrası müşteri ilişkileri, servis ve oto bakım gibi yoğunluklu olarak teknik bilgi gerektiren bölümlerde de kadın çalışanlarımız olduğunu ve eşitlikçi tavrımızla sektörümüzde ‘lider ve okul olma’ özelliğimizi koruyacağımızı belirtmek isteriz.

Teymur Otomotiv, kadın ve erkek eşitliğine duyarlı şirket olmak için etkili, hedefe dönük ve sonuç odaklı adımlar atma gerekliliğinin farkındadır. Bu nedenle, Yönetim, İnsan Kaynakları ve İletişim de dahil olmak üzere, Şirketin üç kademesinde aşağıdaki adımları atacağını taahhüt etmektedir.

Son olarak, Teymur Otomotiv, işbu belgenin yürürlüğe girmesi, ilgili aksiyonların hayata geçirilmesinden Teymur Otomotiv Anonim Şirketi Yönetim Kurulu’nun doğrudan sorumlu olduğunu kabul etmektedir.

II- İşyerinde Kadın ve Erkek Eşitliğine Duyarlılığı Arttırmaya Dönük Adımlar:

1- Yönetim Kademesinin Sorumluluğundaki Adımlar:

 • - Teymur Otomotiv için yapılan işin cinsiyeti yoktur. Bu nedenle, servis bölümüne ileride yapılacak alımlarda kadın elemanları önceliklendirecektir. Bu paralelde, aynı niteliklere sahip erkek ve kadın çalışanlar arasından kadın çalışanı yükseltmeyi taahhüt etmektedir.
 • - Şirketimiz, işyerinde cinsiyet eşitliği kadar çeşitliliğe de dikkat etmektedir. Özellikle engelli, mülteci, farklı sosyo-ekonomik kesimlerden iş hayatına atılmak isteyen kadınlara gelecekteki işe alımlarda öncelik vermeyi hedefler.
 • - Teymur Otomotiv, kadın çalışanlarımızın doğum sonrasında çocuk bakım hizmetlerine erişimlerindeki güçlüklerin farkındadır. Bu nedenle, orta vadede, kadın çalışanlara evlilik veya çocuk bakım hizmetleri nedeniyle iş hayatını bırakmamanın önemini anlatan iç eğitimler verecektir. Aynı şekilde, uzun vadede, emzirme sürecindeki çalışanlarımız için özel bir emzirme odası hazırlanacak ve oda, kadın çalışanlarımızın özel ihtiyaçlarına hazır hale getirilecektir.
 • - Teymur Otomotiv, ev içi yükümlülüklerin erkek ve kadın arasında dengeli bir şekilde paylaşılmasının hem işyerindeki kadın ve erkek eşitliğine duyarlılığı arttıracağına hem de eşitliği özümsemiş yeni kuşaklar yetiştirmek için elzem olduğuna inanmaktadır. Bu anlamda, evli olan veya çocuk sahibi olmayı bekleyen çalışanlarımız, orta vadede, Gaziantep Belediyesi’nin verdiği annelik ve babalık eğitimlerine katılmaya teşvik edilecektir.
 • - Teymur Otomativ, çocuk bakım desteği kapsamında, çalışanlarımızın ilkokuldan üniversiteye kadar okuyan çocuklarına maddi olarak destek olmaya devam edecektir.
 • - Teymur Otomotiv, cinsiyet eşitliğini sağlamak için maddi kaynak ayırmanın ve manevi yatırım yapmanın öneminin farkındadır. Bu yüzden, şu konularda adım atmaya karar vermiştir:
  • o Teymur Otomotiv, kadın müşterilerinin eşlerine olan bağımlılıklarını azaltmayı ve onlara arabalarıyla olan ilişkilerinde güven kazandırmayı önemser. Bu hedefle, orta vadede, kadınlara yönelik Akademi kurmaya ve bu Akademide lastik değiştirme, kaza tespit tutanağı tutmak gibi eğitimler vermeye karar vermiştir. Bu eğitimleri, ilki Ekim 2019’da olmak üzere 6 ayda 1 kere hafta sonları saat 15.00’ten sonra verecek ve çıktıları sosyal medya üzerinden yayınlayacaktır.
  • o Teymur Otomotiv, çeşitli günlere özel bütçe ayırmaya ve bu kaynağı kadınlara ve erkeklere yönelik farkındalık arttırıcı faaliyetler için kullanmaya devam edecektir. Bu kapsamda, trafik haftasında Gaziantep Trafik Şubesi iş birliğinde kadınlara trafik simülasyon cihazıyla eğitim verecektir. Bu eğitimleri vermek için Gaziantep Üniversitesi Otomotiv Bölümünden hocalarla iletişime geçilecektir.
  • o Teymur Otomotiv, kısa ve orta vadede, kadınlara yönelik indirim kampanyaları düzenlemeye başlamıştır.
 • - Teymur Otomotiv, sektördeki erkek egemenliğinin aşılamamasının en önemli nedenlerinin, kadınların ilgili mesleki eğitime ve emek piyasasına erişimlerinin önündeki engeller olduğunun farkındadır. Bu nedenle Şirketimiz, kısa vadede, sektörle ilgili meslek liseleriyle protokol imzalayıp yılda üç defa rol modellerle kız öğrencileri bir araya getirerek kız çocukları sektöre kazandırmayı ve otomotiv sektörünü kız öğrencilere bir kariyer olanağı olarak sunmayı hedeflemektedir.
 • - Şirketimiz, zaman zaman İŞKUR’dan eleman talep etmektedir; ancak servis, oto bakım gibi alanlarda kadın elemanın neredeyse olmadığının farkındadır. Sektörde daha fazla kadın olması için, orta vadede, İŞKUR ile görüşerek, işbaşı eğitimlerini kadınların yoğunluklu olarak çalışmayı tercih etmedikleri alanlarda vermelerinin ve kadın eleman yetiştirmelerinin önünü açmaya çalışacaktır.
 • - Kadın ve erkek çalışanlarımızın fiziki güvenliği kadar duygusal güvenliğini de önemseyen Şirketimiz, öncelikle, çalışanlarımızın bu konudaki ihtiyaçlarını tespit edecektir. Bu hedefle, özellikle kadın çalışanlarımızın işyerine özgü ihtiyaçlarını tespit etmek, karşılamak ve takip etmek için kısa vadede işyerine bir öneri kutusu konulacaktır.

2- İnsan Kaynaklarının Sorumluluğundaki Adımlar:

 • - Şirketimiz, işyerinde her türlü şiddet, cinsel taciz ve psikolojik şiddetin (mobbing) karşısındadır. Şiddet faillerine idari yaptırım uygulanacak ve Şirketimizde şiddet kültürünün filizlenmesine hiçbir şekilde izin verilmeyecektir. İşyerinde tacizle nasıl mücadele edilebileceği konusunda orta vadede dışarıdan online eğitimler alınacaktır.
 • - Kadınların erkek egemen olarak görülen otomotiv sektörüne girişlerinin zor olduğunun; ancak imkân tanındığında kadınların sektörde ne kadar başarılı olduklarının ve fark yarattıklarını doğrudan deneyimleyen Şirketimiz, kadın çalışan sayısını uzun vadede yüzde beş (%5) arttırmayı hedeflemektedir. Hem Şirket olarak çeşitli iş bulma sayfalarında verdiğimiz iş ilanlarımızda hem de İŞKUR üzerinden yaptığımız eleman alımlarında herhangi bir cinsiyeti önceliklendirmeyeceğiz ve ilanlarımızda işe alım sürecinde cinsiyet temelli ayrımcılık yapmayacağımıza dair beyanda bulunacağız.
 • - Şirketimiz, kadın dostu şirket olmanın nicel verisini toplamayı ve bu veriyi kamu ile paylaşmayı önemsemektedir. Bu yüzden, var olan veri tabanımızı kadınların Şirkete başvurusunu takip edecek şekilde, orta vadede, yeniden dizayn edecek ve Şirketimizin kadın dostu olma performansını ölçmeye dönük yeni takip kriterleri yaratacağız.
 • - İşyeri kıyafet kurallarımız eskiden olduğu gibi devam edecek ve bu konuda kadın ve erkekler arasında herhangi bir ayrım yapılmayacaktır. Hamile kadın çalışanlarımıza hamilelikleri süresince kıyafet kuralları açısından esneklik gösterilecektir.
 • - Annelik izni, günlük emzirme süreleri ve ücretsiz izin hakları kanuna uygun şekilde kullandırılan kadın çalışanlarımız yanında erkek çalışanlarımız da babalık izni almaları konusunda teşvik edilmeye devam edilecektir.

3- İletişim Bölümünün Sorumluluğundaki Adımlar:

 • - Teymur Otomotiv, işyerinde cinsiyetçi dile kesinlikle izin vermez. Servis ve idari bölümdeki tüm çalışanlarını bu konuda bilgilendirmek için, kısa vadede, Şirket bünyesindeki ortak alanlara ve tuvaletlere cinsiyetçi dili engelleyici afişler ve görseller koyacaktır. Bu vesileyle çalışanlarımız, şirketin eşitliğe önem veren politikası hakkında bilgilendirilecektir.
 • - Teymur Otomotiv, içinden geçmekte olduğu kurumsal değişime uygun olarak, her türlü reklam filminde, tanıtıcı faaliyet ve görsellerde kadını güçlendirici materyaller kullanmaya özen gösterecektir. Kısa vadede, web sitesindeki görselleri kadın-erkek eşitliği ve dengesini göz önüne alarak gözden geçirecektir.
 • - Teymur Otomotiv, müşterilerinin yoğunluklu olarak erkek olduğunu; ancak her geçen gün kadın müşteri sayısının artmakta olduğunu gözlemlemektedir. Bu nedenle, kadın müşterilerinin teknik bilgisini güçlendirmek için kısa vadede otomotivle ilgili açıklayıcı ve bilgilendirici içerikler hazırlayacak ve sosyal medya üzerinden paylaşacaktır.
 • - Şirketimiz, müşterilerin ve tüketicilerin kadın ve erkek eşitliği algısını değiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu nedenle, faaliyet alanına paralel bir şekilde, kısa vadede ‘kadın ve otomobil’ temalı kadınları güçlendirecek bir fotoğraf yarışması düzenleyecek ve duyuruyu sosyal medya hesapları üzerinden yapacaktır.
 • - Şirketimiz, satış ve satış sonrası danışma gibi iletişim yoğunluklu departmanlarda kadınlarla çalışmaya devam edecek, hatta bu bölümlerdeki kadın sayısını arttıracaktır. Şirketimiz, müşterileriyle kurduğu iletişimin kadınların varlığıyla değiştiğini ve müşteri memnuniyetinin arttığını görmekten mutluluk duymaktadır.

III- Sonuç:

Teymur Otomotiv için kadın ve erkek eşitliğine duyarlı işyeri davranış kuralları ‘yaşayan ve nefes alan’ bir belgedir. Bu nedenle, kurallara bağlı uygulamanın yılda en az bir defa bağımsız bir denetleyici eşliğinde izleneceğini, gelişen ihtiyaçlara göre yeniden gözden geçirileceğini ve değişen ihtiyaçlara göre yeni kuralların ve bağlı uygulamaların belgeye ekleneceğini taahhüt eder.